< KapBrains | Administratieve ondersteuning voor MKB'ers
Kapbrains

Debiteurenbeheer

Alleen betaalde omzet telt.

Debiteurenbeheer krijgt in veel bedrijven niet de aandacht die het verdient. Ondernemers zijn meer geïnteresseerd in de behaalde dan de betaalde omzet. En meer in het binnenhalen van klanten dan het binnenhalen van betalingen. En dat kost tonnen.

KapBrains kan u terzijde staan om tot een gestructureerde werkwijze te komen.

1. Bepaal uw aanpak en houding
Alleen betaalde omzet is behaalde omzet.

Sommige klanten betalen op tijd.
De meesten behoeven een herinnering.
Enkelen verdienen een aanmaning.

Verleen geen krediet aan klanten die dat niet waard zijn. Dit kost u uiteindelijk meer dan dat het u oplevert.

Stuur regelmatig betalingsherinneringen, deze leiden tot een sneller betalingspatroon.

2. Besteed extra zorg aan grote klanten

Selecteer uw grootste klanten met de 20/80 regel. Deze omvatten 80% van het uitstaande debiteurensaldo.

Wij kunnen snel een op maat gemaakte procedure bij u invoeren.

Nieuws

Op 27 mei 2010 vierde de VVCM haar 20 jarig bestaan met het vierde lustrumcongres, met als thema Maatschappelijk Verantwoord Credit Management.
Tijdens de Algemene ledenvergadering presenteerde Jan Bouwhuis de verklaring namens de kascommissie. De kascommissie adviseert de leden conform deze verklaring decharge te verlenen aangaande het gevoerde beleid over 2009. Bij acclamatie wordt dit advies door de leden geaccordeerd.

Wilt u meer weten over de activiteiten van de VVCM, dan verwijs ik u graag naar haar website www.vvcm.nl.

Copyright KapBrains | Algemene voorwaarden | Powered by BouwhuisDesign.com